PUHELINNUMERO

AUKIOLOAJAT

MA-PE 8:30 – 16:30

OSOITE

Rovaniementie 1, 99600 Sodankylä

PUHELINNUMERO

AUKIOLOAJAT

MA-PE 8:30 – 16:30

HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT

Autot, kelkat, mönkijät, pienkoneet ja koneistustyöt

Määräaikaishuollot ja korjaukset kaikkiin automerkkeihin.

YHTEYSTIETOIHIN

RYHMÄPOIKKEUS ASETUS

Euroopan Komissio päivitti 1.6.2010 Euroopassa autokaupan jälkimarkkinaa
säätelevän ryhmäpoikkeusasetuksen ja sitä selittävät suuntalinjat. Näitä
sovelletaan yhdessä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen kanssa.

Säädöspaketti koskee ajoneuvokaupan jälkimarkkinassa tapahtuvaa
varaosajakelua ja autonhuoltoa.

HUOLTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Auton valmistaja ei saa rajoittaa takuun voimassaoloa, vaikka autoa
korjataan / huolletaan muun merkkisillä osilla tai muualla kuin
valtuutetussa korjaamossa. Tämä koskee sekä lainmukaista virhevastuuta
että vapaaehtoista valmistajan, maahantuojan tai myyjän takuuta
(jakeluportaalla ei merkitystä). Edellytys on, että käytettävien osien
tulee olla laadultaan alkuperäistä vastaavia. Suoraan takuuvelvoitteista
aiheutuvat korjausvastuut, jotka johtuvat valmistajasta, voidaan
edellyttää tehtäväksi valtuutetussa korjaamossa. Ajoneuvoa (ja sen
huoltotyökaluja) koskeva tekninen informaatio on annettava kaikille
autokorjaamoille. (Luonteeltaan kaupallista informaatiota ei tarvitse
antaa.)

SÄÄDÖSPAKETIN LUONNE JA SEURAUKSET
Nyt voimassa olevaa säädöspakettia luonnehditaan aikaisempaa tiukemmaksi
ja selväsanaisemmaksi. Se velvoittaa kansallisia kilpailuviranomaisia ja
tuomioistuimia helpottaen niiden työtä ja tilannearviointia. Kilpailu-
ja kuluttajavirasto valvoo toimeenpanoa Suomessa.

EU-komissio arvioi kilpailupelisääntöjen alentavan oleellisesti
ajoneuvojen sinänsä suuria huolto- ja korjauskustannuksia. Niidenhän on
arvioitu olevan jopa 40 prosenttia auton elinkaaren aikaisista
kokonaiskuluista.

OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat niin täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä!